Zapraszamy na roraty

Roraty to msze św. wotywne o Najświętszej Maryi Panny, odprawiane w dni powszednie adwentu. Ich nazwa pochodzi od łacińskich słów antyfony na wejście: „Rorate caeli, desuper et nubes pluant iustum” (Niebiosa spuście nam rosę z nieba, a obłoki Sprawiedliwego). Msze to odprawiane są wczesnym rankiem, gdy jeszcze jest ciemno. Dzieci niosą zapalone lampiony wchodząc z nimi do ciemnego kościoła. Msza rozpoczyna się przy wygaszonych światłach. Płoną tylko lampioniki. Dopiero na śpiew hymnu „Chwała na wysokości Bogu…” wszystkie światła w kościele się zapalają. Jest to zewnętrzny wyraz tego długiego oczekiwania (4 tysiące lat – cztery tygodnie adwentu) na przyjście Zbawiciela. Oprócz wszystkich religijnych motywacji udziału w Roratach, warto dodać motyw historyczny. Tradycja Rorat sięga XIII wieku, kiedy to w Krakowie na prośbę bł. Kingi królowej, Bolesław Wstydliwy wprowadził zwyczaj odprawiania Rorat, a kilka wieków później król Zygmunt I Stary ustanowił fundację przy kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu, mającą obejmować opieką kapelę śpiewaczą, której obowiązkiem miało być codzienne towarzyszenie śpiewem w czasie celebracji Rorat.

W naszej parafii Roraty są odprawiane o godz. 7.oo, zarówno w kościele w Pychowicach, jak i w kaplicy w Kostrzu. Dzieci wstają wcześniej i z lampionikami przychodzą do kościoła przed szkołą. Dla nich głównie jest przygotowana specjalna oprawa liturgiczna, i odpowiednie przesłanie. W tym roku o Duchu Św., zgodnie z tegorocznym hasłem duszpasterskim: „W mocy Bożego Ducha”. Dzieci losują figurkę Matki Bożej, która zabierają na 24 godziny do domu, oraz otrzymują specjalne materiały roratnie. Prosimy rodziców, aby motywowały i mobilizowały swoje dzieci do wcześniejszego wstania. Ich udział w roratach będzie dla nich w wielką korzyścią duchową, a dla Rodziców ułatwieniem w ich wychowaniu.

Więcej w tej kategorii: