Zakończenie Peregrynacji obrazu Najśw. Serca Pana Jezusa w naszej parafii.

Z okazji 60-lecia istnienia naszej parafii, od 15 kwietnia br. trwa peregrynacja obrazu Najśw. Serca Pana Jezusa, który przybył do Pychowic jeszcze w czasie okupacji, w roku 1942. Dla niego zbudowano małą kapliczkę, która potem została rozbudowana na nasz obecny kościół. Parafia została erygowana 15 sierpnia 1958, a kościół parafialny – poświęcony 23 marca 1962 r. Obraz ten był więc od początku powstawania naszej parafii, dlatego w jubileuszowym roku 60-lecia jej erygowania, wyruszył on z kościoła i nawiedza poszczególne rodziny parafii.

Swą wędrówkę w 3-ch kopiach, obraz rozpoczął 15 kwietnia br., nawiedzając mieszkańców Pychowic, Kostrza i Bodzowa.

Powoli kończy się jego wędrówka po parafii. Do przejścia pozostały jeszcze dwie ulice: Moraczewskiego i Zakrzowiecka oraz rodziny z innych ulic parafii, które chciałyby go jeszcze przyjąć u siebie.

Rodzina, która zdecyduje się przyjąć obraz, odbiera go od rodziny, która miała go u siebie, albo zgłasza się po niego na parafię. Rodziny, które przekazują sobie obraz ustalają między sobą godzinę, kiedy to nastąpi (wieczorem ok. 18.00-19.00). Obraz pozostaje w danej rodzinie przez 24 godziny. Należy dla niego przygotować odpowiednie miejsce w centralnym punkcie domu i wspólnie przez chwilę pomodlić się z rodziną przynoszącą obraz. Potem, w zależności od możliwości niech zbiorą się wszyscy domownicy by uczcić Najświętsze Serce Jezusa, według swojego uznania, lub skorzystać z dołączonego modlitewnika. Pamiętajmy, że przyjmujemy nie sam obraz, ale Jezusa, którego on przedstawia. Dlatego peregrynacja w sposób szczególny uobecnia Jezusa w rodzinie, by wzmocnić w niej przebaczenie i wzajemną miłość. Jezus powinien w tym czasie stać się nie tylko gościem, ale Panem tego domu i rodziny. Przez wiarę Jezus udziela bogactwa swej łaski i przychodzi do modlącej się rodziny, jak do uczniów w Wieczerniku, z darem oczekiwanego pokoju i jedności.

Zakończenie peregrynacji przewidziane jest na 25 listopada br., w uroczystość Chrystusa Króla.

Więcej w tej kategorii: