NOWI SALEZJANIE ŚWIECCY Z PYCHOWIC (zdjęcia wkrótce)

31 maja (piątek), na mszy św. o godz. 18.00, jedenastu parafian zostało salezjanami i salezjankami współpracownikami (salezjanami świeckimi). Są to:
Budzyń-Paschek Anna
Furtak Józefa
Knurowska Agnieszka
Laskowska Małgorzata
Martyna Barbara
Martyna Marek
Pasieczny Marek
Rząsa Paweł
Stryszowska Iwona
Tarnowska Urszula
Woźniak-Vecchie Renata

STOWARZYSZENIE SALEZJANÓW WSPÓŁPRACOWNIKÓW (skrót: SSW)
Jest to międzynarodowe stowarzyszenie świeckich chcących żyć duchowością ks. Bosko, które założył sam święty. SSW jest organizacją katolicką, która żyje i działa zgodnie z duchem św. Jana Bosko w społeczeństwie i Kościele na rzecz wychowania młodzieży. Członkowie Stowarzyszenia są nauczycielami, katechetami, wychowawcami, animatorami ruchów kościelnych, trenerami sportowymi, działaczami społecznymi, aktywnymi rodzicami a także księżmi diecezjalnymi, których zafascynowała postać Księdza Bosko.
Dla zbawienia młodzieży, Bóg, powołał św. Jana Bosko, który założył:
1. Towarzystwo św. Franciszka Salezego (1859) – salezjanów;
2. Instytut Córek Maryi Wspomożycielki (1872) wraz ze św. Marią D. Mazzarello – siostry salezjanki;
3. SSW („Pobożny Związek współpracowników salezjańskich”, 1876), jako trzecią gałąź Rodziny, i rozciągnął apostolską siłę charyzmatu salezjańskiego przez oficjalne złączenie Związku ze Zgromadzeniem Salezjańskim.
Stowarzyszenie wnosi do Rodziny salezjańskiej specyficzne wartości swego stanu świeckiego, szanując tożsamość i autonomię właściwą każdej grupie. Żyje w szczególnej relacji jedności z Towarzystwem św. Franciszka Salezego, które z woli Założyciela, ma w Rodzinie szczególną rolę odpowiedzialności.
Salezjanie Współpracownicy żyją wiarą we własnej rzeczywistości świeckiej tzn. mają swoje naturalne rodziny i tożsamość zawodową. Biorąc natchnienie z apostolskiego programu księdza Bosko odczuwają żywą jedność z innymi członkami Rodziny salezjańskiej. Po bratersku i w zjednoczeniu angażują się w to samo posłannictwo młodzieżowe i ludowe. W sposób odpowiedni do swoich warunków i konkretnych możliwości, pracują dla dobra Kościoła i społeczeństwa.
Obok działalności wychowawczej umacniają swoją wiarę w życiu sakramentalnym oraz poprzez spotkania poświęcone duchowości, zaprogramowane przez Stowarzyszenie. Bycie Salezjanami Współpracownikami jest powołaniem na całe życie. Z głębokim poczuciem przynależności Salezjanie Współpracownicy starają się za każdym razem dostosowywać swoje świadectwo, swój apostolat i formy swojej służby do różnych sytuacji. Są wezwani przez Boga, aby żyć charyzmatem salezjańskim w Stowarzyszeniu, będąc otwartymi i gotowymi do zaangażowania się w inicjatywy podejmowane przez inne grupy i organizacje kościelne i religijne. Ich wierność jest wspierana życzliwością i solidarnością członków Stowarzyszenia i Rodziny salezjańskiej. Zobowiązanie się do zostania Salezjanami Współpracownikami wymaga wyboru wolnego, stopniowego, umotywowanego, dojrzewającego pod działaniem Ducha Świętego i któremu towarzyszą osoby odpowiedzialne. Aspirant, który pragnie wstąpić w szeregi Stowarzyszenia, przyjmuje odpowiedni program przygotowania. (sdb.org.pl)

Więcej w tej kategorii:
wycieczka