Modlitwy uzdrowienia (od rekolekcjonisty ks. Romana)

Zgodnie z prośbą naszych czytelników zamieszczamy poniżej, do prywatnego użytku, modlitwy autorstwa ks. Romana, naszego tegorocznego rekolekcjonisty

Pięć etapów przebaczenia.
Proszę Ducha Świętego, aby otworzył moje serce na dar łaski przebaczania moim winowajcom oraz o dar proszenia o wybaczenie .Wzbudzam w sobie akt żalu, prosząc Boga, aby oczyścił moje serce od grzechów, które ja popełniłem względem Niego. Pamiętajmy, skruszonym sercem Bóg nie gardzi.
1. „W Imię Jezusa Chrystusa…(wymieniam imię tej osoby i próbuję wyobrazić sobie jej twarz) i powiedz dalej: wybaczam ci…… oraz proszę cię abyś ty mi wybaczyła to ,że…”.
Mówię do tej osoby, jakby ona była przy mnie, np.: mamo wybaczam ci…. . Słowa wybaczenia mówię głośno. Ja sam, mam sobie ogłosić to, że wybaczam! Ogłaszam również to, że odrzucam gniew, złość i wszelkie urazy.
2. „Podaje ci dłoń pojednania”.
Wyobraź sobie sytuację, jak podchodzisz do osoby, której wybaczyłeś i wyciągasz do niej dłoń. Uczyń tak samo kiedy wybaczasz osobie nieżyjącej.
Popatrz teraz jaka jest twarz tej osoby do, której mówisz te słowa. Jeżeli twarz tej osoby jest ciepła, radosna to znaczy, że przebaczenie doszło w pełni do skutku, jeżeli jeszcze tak nie jest warto po jakimś czasie powtórzyć tę modlitwę.
3. „Boże nie pamiętaj tego złego tej osobie np. mojej mamie… Mamo i ja nie chcę ci tego pamiętać i ty mi nie pamiętaj”.
Trudna modlitwa o uzdrowienie naszej pamięci, ale trzeba o to prosić Boga, bo tylko On może uzdrowić nasze wnętrze i pamięć.
4. „Panie Jezu, proszę Cię uzdrów moją relację z tą osobą, abym na nowo spojrzał na nią z szacunkiem, z godnością i miłością”.
Jest to prośba do Jezusa, aby mi pomógł przywrócić tej osobie, która mnie zraniła na nowo godność w moich oczach. Abym nią nie pogardzał.
5. „Panie Jezu dopełnij swoją miłością to, czego nie otrzymałem od tej osoby(np. od mojego ojca) i czego ja jej nie dałem”.
Ranimy się brakiem miłości. Jest to prośba, aby Jezus we mnie swoją miłością dopełnił to dobro, które np. nie otrzymałem od swoich rodziców lub bliskich, którzy mnie zranili oraz uleczył swoją miłością te rany, które ja zadałem innym.
ps.  Przebaczamy nie ze względu na kogoś, na to, czy ktoś zmieni swoje postępowanie, czy też nie!
Przebaczamy dlatego, aby nasze serce było wolne od pogardy, gniewu, nienawiści lub chęci odwetu. Przebaczamy bliźnim, aby nasze serce mogło miłować i aby Jezus mógł w nas i przez nas miłować!

Zerwanie złych więzi.
W imię Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego przecinam wszelkie złe więzi, jakie mogłyby mnie łączyć z …… Amen!
Panie Jezu Chryste krwią swoją skrusz moc tych złych więzi. Amen!

Odwoływanie przekleństw
W imię Jezusa Chrystusa odwołuję wszelkie przekleństwa, klątwy, wróżby, czary, złorzeczenia,złe energie, uroki, pakty z szatanem, nienawiść, gniew, złość, odrzucenia, nie akceptacje jakie wypowiedział(ły)nade mną (wymienić imiona tych osób) i jakie ja wypowiedziałem nad……. . Amen!
Panie Jezu mocą swoją i potęgą krzyża złam moc tych przekleństw. Amen!
A Krwią swoją skrusz ich moc nade mną i nad tymi osobami. Amen!

Opr. Ks. Roman Chyliński CSMA

Więcej w tej kategorii: